Belangrijke weetjes

 

Belangrijke weetjes ...

 

 

1. Inname van bloedverdunners

 

Bepaalde bloedverdunners dienen gestopt te worden. Afhankelijk van de reden waarom U deze bloedverdunners neemt, zal U in overleg met uw huisarts en/of hartspecialist tijdelijk subcutane spuitjes moeten krijgen zolang U in behandeling bent in de pijnkliniek.

 

Verwittig op voorhand uw verwijzende arts of huisarts als u bloedverdunnende medicatie neemt.

 

Hoe lang op voorhand moeten bloedverdunners gestopt worden ?

Profylactisch LMWH:

Clexane® tot 40mg/d

Fraxiparine® tot 0,4ml/d 12u (praktisch : tot de avond voor de infiltratie)

 

Therapeutisch LMWH:

•Clexane® > 40mg/d

•Fraxiparine® > 0,4ml/d

•Fraxodi® 24u (praktisch : tenlaatste om 8u ’s morgens de dag voor de infiltratie)

 

Trombine inhibitoren:

•Dabigatran (Pradaxa®) 48u (nl nierfunctie)

72u (gedaalde nierfunctie)

 

Factor Xa inhibitoren:

•Rivaroxaban (Xarelto®) 24u

•Apixaban (Eliquis®) 48u

•Fondaparinux (Arixtra®) (≤ 2,5mg/d) 48u

•Edoxaban (Lyxiana®) 48u

 

P2Y12-antagonist:

•Clopidogrel (Plavix®) 7 dagen

Substitutie door Asaflow® 80mg 1/d

•Prasugrel (Efient®) 7 dagen

Substitutie door Asaflow® 80mg 1/d

•Ticlopidine (Ticlid®) 10 dagen

Substitutie door Asaflow® 80mg 1/d

Brilique® 5 dagen

Substitutie door Asaflow® 80mg 1/d

 

Coumarinederivaten (Vit K antagonisten):

•Marcoumar® 7 dagen

 

•Marevan® 5 dagen

•Sintrom®

 

Substitutie:

•Fraxiparine® 0,1 ml/10kg; 2x/dag

•Fraxodi® 0,1 ml/10kg; 1x/dag

Controle INR en PT 1 dag voor infiltratie

( INR < 1,3 of PT > 60% )

 

Acetylsalicylzuur:

•Asaflow®

•Aspirine®

•Acenterine®

•Aspegic®

•Dispril®

•Cardioaspirine®

•Sedergine®

•Aspro®, … NIET stoppen, zolang dagdosis acetylsalicylzuur < 500mg

 

!!! Voor implantatie van ruggenmergstimulatie-electroden en intrathecale medicatiecatheters : 6 dagen op voorhand te stoppen !!

 

Dipirydamole:

•Persantine®, Aggrenox® NIET stoppen

 

!!! Voor implantatie van ruggenmergstimulatie-electroden en intrathecale medicatiecatheters : 3 dagen op voorhand te stoppen !!

 

 

 

2. Verwittig ons in geval van (vermoeden) van zwangerschap

 

Aangezien de meeste behandelingen gebeuren met gebruik van röntgenstralen, mogen de meeste behandelingen niet plaatsvinden tijdens de zwangerschap, teneinde de vrucht niet te beschadigen. Sommige behandelingen

 

 

3. Verwittig ons ingeval van allergie aan kontrasthoudende produkten of jodium

 

In dit geval gebruiken we geen kontraststof.

 

 

4. Het is verboden zelf met de auto te rijden de dag van een ingreep in de pijnkliniek (om verzekering-technische redenen)

 

 

5. Eerste maal op consultatie ?

 

Indien U voor de eerste maal op consultatie komt naar de pijnkliniek, vult U best deze vragenlijst in en brengt U deze mee naar de consultatie.

 

Pijnkliniek Zottegem

Godveerdegemstraat 69

9620 Zottegem

Tel : 09/364.88.99