PROEFBLOKSAnalyse van het pijngeleidingspatroon d.m.v. selektieve proefblokkadesWanneer klassieke infiltraties weinig of onvoldoende baat bieden of bij een complex pijnprobleem, wordt geprobeerd de oorzaak van de pijnklachten op te sporen. Dit gebeurt door de strukturen waarvan vermoed wordt dat ze een rol spelen in het pijnpatroon (bv. zenuw, tussenwervelschijf, facetgewrichtjes,...) selektief te verdoven door een lokaal verdovend middel. Dit noemt men selektieve proefblokkades.


Voor de analyse van een pijnprobleem zijn meestal een 2 tot 4-tal selektieve proefblokkades nodig. Deze gebeuren meestal via aparte daghospitalisaties, heel soms via een kort ziekenhuisverblijf.


Het lokaal verdovend middel dat tijdens een selektieve proefblokkade wordt toegediend werkt een 2-tal uur. Het is zeer belangrijk dat de patiƫnt zo snel mogelijk na de selektieve proefblokkade uittest of de pijnklachten verminderd zijn. Hiervoor moet men die dingen doen die in normale omstandigheden de pijn uitlokken : gaan zitten, voorover buigen, wandelen, ter plaatse stilstaan,... Na een 2tal uur zal het produkt uitgewerkt zijn, waardoor de pijn terug zal keren.


OPGEPAST : wanneer men na een selektieve proefblokkade de pijn wil uittesten, moet men voorzichtig zijn wanneer men wil stappen. Soms is er een krachtsvermindering in de benen omdat er een zenuw verdoofd werd. Wees voorzichtig zodat men niet valt.


Na elke selektieve proefblokkade zal worden beoordeeld in hoeverre de pijnklachten verminderd zijn. Nadat alle geplande proefblokkades verricht zijn en gevonden is welke struktuur of strukturen een rol spelen in het pijnprobleem, zullen deze strukturen behandeld worden. Dit gebeurt meestal door middel van radiofrequente thermolaesie technieken (= radiofrequentie (RF) technieken)