Cervicale epidurale infiltratie

Cervicale epidurale infiltratie


Bij een epidurale infiltratie wordt door middel van een naald een mengsel van een lokaal verdovend middel en een corticosteroïd (= ontstekingswerend middel) toegediend in de epidurale ruimte. Dit is de ruimte rond het ruggenmerg waar de zenuwwortels lopen. Deze infiltratie heeft als doel de ontstekingsreaktie van de geïrriteerde zenuwwortel(s) (bv. veroorzaakt door een hernia van de tussenwervelschijf) te bestrijden. Deze ingreep gebeurt onder lokale verdoving.


Bij een cervicale epidurale wordt de epidurale infiltratie toegediend ter hoogte van de hals, meestal wegens pijnklachten in 1 of beide armen.


De ingreep wordt verricht onder lokale verdoving, terwijl U neerzit op een stoel en de arts via een röntgentoestel foto's neemt zowel voor als tijdens de procedure.


Nadat de procedure is het mogelijk dat de armen wat verdoofd aanvoelt of dat U minder kracht in de armen heeft. Dit wordt veroorzaakt door het lokaal verdovend middel dat (samen met het corticoidpreparaat) tot tegen de zenuw werd ingespoten. Deze symptomen verdwijnen spontaan na een uur.


De dag na de behandeling kan U wat pijn op de prikplaats en in het been of de arm hebben. Het ontstekingswerend middel dat werd toegediend begint pas na enige tijd (12-24u) te werken.Vaak zijn een reeks van 2 tot 3 epidurale infiltraties nodig met een tussentijd van 1 tot 2 weken, in funktie van de ernst van de klachten.


Bij sommige mensen treedt beterschap van de klachten op gedurende korte tijd (dagen-weken), bij andere gedurende maanden tot jaren. Bij sommige mensen echter treedt ook nauwelijks beterschap van de klachten op. Bij deze mensen dient dan gezocht te worden naar een andere behandelingsvorm (invasievere pijnbehandelingstechnieken zoals zenuwwortelinfiltraties, radiofrequente warmtebehandelingen, neuromodulatietechnieken, chirurgie, ... in funktie van de oorzaak van de klachten).
Indicaties :


* akute of subacute cervico-brachialgie (pijn in de hals met uitstraling naar 1 of beide armen) die onvoldoende reageert op  conservatieve therapie (ontstekingsremmers, spierontspanners, kinesitherapie) ten gevolge van discushernia's


* pijn ten gevolge van arthrose met druk op de zenuw


* pijnuitstraling volgens het verloop van een zenuwwortel (radiculaire pijn)


* herpes zoster infektie ('de zona'), liefst binnen de 6wekenContra indicaties :                                   


* inname van bloedverdunners : klik hier


* lokale infektie


* zenuwuitval


* allergie aan kontraststof : wanneer U allergisch bent aan kontraststof wordt de procedure uitgevoerd zonder toediening van kontrast


Soorten hernia's in funktie van hun ligging :

mediaan (M), foraminaal (F), paramediaan of paralateraal (PM), extraforaminaal (EF), anterieur (A)

Cercicale epidurale C5C6

Cervicale epidurale : patiënt zit neer op een stoel, tussen het röntgenapparaat