Proefblok ramus communicans

Proefblok Ramus communicans


= tijdelijke verdoving van het zenuwtakje 'ramus communicans' om na te gaan of dit zenuwtakje een rol speelt in de pijnklachten van de patiënt


De ramus communicans is een zenuwtakje dat een verbinding vormt tussen de zenuwwortel van een rugzenuw en het sympathische zenuwstelsel. Het loopt langs de zijrand van de wervel en zorgt voor een deel van de pijnbezenuwing van de tussenwervelschijf.


Tijdens deze procedure zal de arts met behulp van röntgendoorlichting de naald nauwkeurig plaatsen tot tegen het zenuwtakje 'ramus communicans'. Wanneer de naald op de korrekte plaats zit, zal het zenuwtakje tijdelijk verdoofd worden met een lokaal verdovend middel. Wanneer kort na de procedure de pijnklachten van de patiënt verminderd/verdwenen zijn, betekent dit dat de ramus communicans een rol speelt bij de pijnklachten van de patiënt. Het zenuwtakje kan dan met warmte behandeld worden (= radiofrequentie behandeling) en zo worden vernietigd.


Deze ingreep gebeurt onder een korte en lichte sedatie.


Een 2 tot 3 uur na de ingreep mag men het ziekenhuis verlaten.