Epidurale toediening van hyaluronidase - hyalase

Epidurale toediening van Hyalase


= toediening van het enzyme hyaluronidase in de epidurale ruimte met als doel het littekenweefsel dat zich rond de zenuwen gevormd heeft langzaam op te lossen


Epidurale infiltratie : zie 'Transforaminale epidurale infiltratie'


 


Wanneer men aan de rug geopereerd is, kan na verloop van tijd inwendig littekenweefsel ontstaan op de plaats van de ingreep. Men noemt dit fibrose. Wanneer dit littekenweefsel druk uitoefent op zenuwweefsel (ruggenmerg, zenuwwortels) kan dit hevige pijn veroorzaken.


Wanneer uit een NMR-scan blijkt dat er zich inwendig littekenweefsel gevormd heeft op de plaats van de vroegere operatie en dat dit littekenweefsel verantwoordelijk kan zijn voor (een groot deel van) de pijnklachten, kan men in aanmerking komen voor toediening van het enzyme hyaluronidase (Hyalase).


Hyaluronidase (Hyalase) is een enzyme dat het littekenweefsel geleidelijk aan oplost. Het wordt onder fluoroscopische kontrole toegediend in de epidurale ruimte (= ruimte rond het ruggenmerg) of rond een zenuwwortel, precies op die plaats waar het littekenweefsel zich bevindt.


Meestal zijn een 5-tal behandelingen noodzakelijk die elk met een tussenperiode van 2 weken worden verricht. Nadien zal het effekt worden geƫvalueerd. Bij onvoldoende resultaat kunnen nog een paar behandelingen noodzakelijk zijn of moet soms geopteerd worden voor een andere pijnstillingstechniek (meestal neurostimulatie).


De epidurale toediening van Hyalase gebeurt via daghospitalisatie, onder lokale verdoving of onder een korte en lichte sedatie.


U mag het ziekenhuis verlaten 2 tot 4 uur na de ingreep.