RF ganglion sphenopalatinum

Ganglion sphenopalatinum : proefblok - RF-behandelingHet ganglion sphenopalatinum is een klein zenuwknoopje (= ganglion) gelegen achter de oogkasholte en tegen de neusholte. Het maakt deel uit van het sympathisch zenuwstelsel. Dit zenuwknoopje bevindt zich zowel aan de linker als aan de rechter zijde.


Wanneer een patiënt klachten heeft van atypische aangezichtspijnen, Clusterhoofdpijn (= Horton hoofdpijn) of van therapieresistente migraine aanvallen, kan een behandeling van het ganglion sphenopalatinum aangewezen zijn.


Al deze behandelingen gebeuren onder een korte algemene narcose.


 


1. Proefblok ganglion sphenopalatinum


Hierbij wordt een naald met behulp van röntgenstralen nauwkeurig geplaatst tot tegen het ganglion sphenopalatinum. Wanneer de naald op de juiste naald zit wordt een lokaal verdovend middel rond het ganglion sphenopalatinum geïnjekteerd. Op deze manier wordt het ganglion sphenopalatinum voor een aantal uur verdoofd. Het is belangrijk dat de patiënt in de uren na de infiltratie nagaat of de pijnklachten verminderd/verdwenen zijn. Indien de pijnklachten duidelijk verminderd/verdwenen zijn, kan een radiofrequentie behandeling van het ganglion sphenopalatinum aangewezen zijn. 


Een viertal uur na de ingreep mag men het ziekenhuis verlaten.


 


2. Therapeutische infiltratie van het ganglion sphenopalatinum


Hierbij wordt een naald met behulp van röntgenstralen nauwkeurig geplaatst tot tegen het ganglion sphenopalatinum. Wanneer de naald op de juiste naald zit wordt een mengsel van een lokaal verdovend middel en een corticoïdpreparaat rond het ganglion sphenopalatinum geïnjekteerd. Op deze manier wordt het ganglion sphenopalatinum voor een aantal uur verdoofd en worden ontstekingsreakties rond het ganglion sphenopalatinum behandeld. Indien de pijnklachten na de behandeling duidelijk verminderd/verdwenen zijn en de pijnklachten te snel terugkomen, kan een radiofrequentie behandeling van het ganglion sphenopalatinum aangewezen zijn.


Een viertal uur na de ingreep mag men het ziekenhuis verlaten.


 


3. Radiofrequentie behandeling van het ganglion sphenopalatinum


Wanneer na een selektieve proefblokkade van het ganglion sphenopalatinum blijkt dat dit zenuwknoopje een rol speelt bij de pijnklachten van de patiënt kan een radiofrequentie behandeling van het ganglion sphenopalatinum aangewezen zijn.


Hierbij wordt een naald met behulp van röntgenstralen nauwkeurig geplaatst tot tegen het ganglion sphenopalatinum. Wanneer de naald op de goede positie zit, wordt de patiënt wakker gemaakt en worden een aantal stroomtestjes uitgevoerd. Tijdens deze stroomtestjes zal de patiënt tintelingen voelen in de neus. Deze stroomtestjes hebben als doel na te gaan of de naald in de korrekte positie zit vooralleer een radiofrequent hitteletsel wordt gemaakt.


Wanneer de naald op de goede plaats zit, wordt het ganglion sphenopalatinum verdoofd met een lokaal verdovend middel. Nadien wordt het ganglion opgewarmd tot 80°C waardoor een hitteletsel ontstaat.


Door dit hitteletsel wordt de pijngeleiding over dit ganglion uitgeschakeld.


Een vier- tot zestal uur na de ingreep mag men het ziekenhuis verlaten.
Mogelijke complicaties :


* neusbloeding : omdat het ganglion sphenopalatinum net tegen de neusholte ligt, kan tijdens/na de procedure een neusbloeding optreden waarvoor soms een neuswiek moet geplaatst worden


* tijdelijk dubbelzicht : soms kan tijdelijk dubbelzicht (diplopie) optreden wanneer het lokaal verdovend middel zich verspreidt en de oogzenuw tijdelijk mee verdooft


* gevoelloosheid van (een deel van) het verhemelte : soms kan een deel van het verhemelte na de procedure gevoelloos zijn. Deze complicatie herstelt meestal spontaan na een aantal maand.


* infektie - abces


* nabloeding


* neuropathische pijn in het gebied van de nervus maxillaris