RF ganglion van Gasser bij trigeminusneuralgie

RF ganglion van Gasser bij trigeminusneuralgie


= behandeling van het ganglion van Gasser (= ganglion trigeminale) met radiofrequente warmteAnatomie :


Het gevoel (= de pijnprikkels, de tastprikkels en temperatuurprikkels) van het aangezicht worden voortgeleid door de vijfde craniale zenuw : de nervus trigeminus. Deze zenuw bestaat uit 3 afzonderlijke takken die elk een verschillend deel van het aangezicht bezenuwen :


De bovenste tak : nervus opthalicus (verzorgt het gevoel van het voorhoofd en het oog)


De middenste tak : nervus maxillaris (verzorgt het gevoel van de bovenkaak en neus)


De onderste tak : nervus mandibularis (verzorgt het gevoel van de onderkaak)


Deze 3 zenuwtakken van de nervus trigeminus lopen via het foramen ovale de scheldel binnen en vormen aan de onderzijde van de hersenen 1 grote zenuwknoop. Deze zenuwknoop noemt men het ganglion van Gasser of het ganglion trigeminale. 
Trigeminusneuralgie :


letterlijk vertaald betekent dit 'pijn in de trigeminuszenuw'


Trigeminusneuralgie is een heel pijnlijke aandoening waarbij er (meestal schietende) pijnen optreeden in een tak van de trigeminuszenuw, voornamelijk bij praten en/of eten. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor het ontstaan van deze pijnklachten (bloedvaatje dat tegen de oorsprong van de zenuw drukt, multiple sclerose, tumor in het hoofd, ... ),  doch vaak kan er nooit een echte oorzaak gevonden worden (= idiopathische trigeminusneuralgie).


De eerste keuze behandeling voor trigeminusneuralgie is medicamenteus. Er bestaan verschillende soorten medicatie die vaak een goed pijnstillend effekt hebben. Wanneer de inname van medicatie echter geen goed resultaat heeft, kan een radiofrequentie behandeling van het ganglion van Gasser verricht worden. Dit geeft zeer vaak zeer goede resultaten.


 


RF behandeling van het ganglion van Gasser :


De ingreep gebeurt onder een korte algemene narcose.


Tijdens deze procedure plaatst de pijnarts een warmtegeleidende naald nauwkeurig tot tegen het ganglion van Gasser.  Om de naald goed te kunnen positioneren maakt hij gebruik van röntgenstralen. Wanneer de naald op de juiste plaats zit, wordt de patiënt wakker gemaakt en worden een aantal stroomtestjes uitgevoerd. Deze stroomtestjes zijn niet pijnlijk. Door deze stroomtestjes kan de pijnarts uitmaken of de naald korrekt gepositioneerd is.


Wanneer de naald in de korrekte positie zit, wordt de patiënt opnieuw kort in slaap gebracht. Wanneer de patiënt slaapt, wordt het ganglion van Gasser opgewarmd tot 67°C.  Nadat de opwarming heeft plaats gehad, wordt de patiënt opnieuw wakker gemaakt en wordt gecontroleerd of de pijnklachten van de patiënt reeds verminderd zijn. Zo nodig wordt het ganglion van Gasser voor een 2e maal opgewarmd.


Patiënten die deze behandeling dienen te ondergaan, worden een aantal dagen opgenomen in het ziekenhuis (deze behandeling gebeurt nooit via daghospitalisatie).


Deze behandeling heeft zeer vaak een zeer goed resultaat : de patiënt ervaart vrijwel onmiddellijk pijnstilling. Soms treedt pijnstilling pas op na een paar dagen. Zo geen pijnstilling optreedt, wordt de ingreep herhaald.


De duurt van het pijnstillend effekt variëert van persoon tot persoon : van maanden tot jaren.


 


Contra-indicaties :


- Inname van bloedverdunners :  zie 'belangrijke weetjes'


- Infektie


 


Mogelijke complicaties :


* Haematoom (= bloeding) in de kaak (heeft meestal geen behandeling nodig) of in de hersenen (extreem zeldzaam)


* Anesthesie (= verdoofd gevoel) in een deel van het aangezicht : verdwijnt meestal na een paar maand


* Deaffereniatie-pijn (= ontstaan van een brandende pijn in een zenuwtak) van de nervus trigeminus


* Infektie lokaal of infektie van de hersenen (= meningitis) : zeer zeldzaam. Om het risico tot het absolute minimum te beperken krijgt de patiënt preventief intraveneus antibiotica toegediend.Ganglion van Gasser

scopiebeeld RF Ganglion van Gasser

RF Ganglion van Gasser