Proefblok facetgewrichtjes

Proef facetinfiltratie

 


De gewrichtjes waarmee de wervels op elkaar scharnieren noemt men de facetgewrichtjes. Wanneer ten gevolge van slijtage arthrose optreedt ter hoogte van deze gewrichtjes, kunnen de gewrichtjes ontsteken. Dit veroorzaakt pijn.


Afhankelijk van welke facetgewrichtjes aangetast zijn, kan dit aanleiding geven tot pijnklachten in de hals (cervicaal), in de bovenrug (thoracaal) of in de onderrug (lumbaal).


Bij een proef facetinfiltratie wordt door middel van een lokaal verdovend middel de bezenuwing van deze gewrichtjes zeer tijdelijk uitgeschakeld om te kijken of deze gewrichtjes een rol spelen bij de pijnklachten van de patiënt. Wanneer de proef facetinfiltratie tijdelijk een gunstig effekt heeft op de pijnklachten van de patiënt worden de zenuwtakjes van deze gewrichtjes nadien door middel van temperatuur vernietigd (= zie radiofrequente thermolaesies).


Deze ingreep gebeurt meestal onder een korte en lichte sedatie.


Een tweetal uur na de ingreep mag men het ziekenhuis verlaten.