Thoracale epidurale infiltratie

Thoracale epidurale infiltratie


Bij een epidurale infiltratie wordt door middel van een naald een mengsel van een lokaal verdovend middel en een corticosteroïd (= ontstekingswerend middel) toegediend in de epidurale ruimte. Dit is de ruimte rond het ruggenmerg waar de zenuwwortels lopen. Deze infiltratie heeft als doel de ontstekingsreaktie van de geïrriteerde zenuwwortel(s) (bv. veroorzaakt door een hernia van de tussenwervelschijf) te bestrijden. Deze ingreep gebeurt onder lokale verdoving.


Bij een thoracale epidurale wordt de epidurale infiltratie toegediend ter hoogte van de bovenrug, meestal wegens pijnklachten thv de bovenrug.


De ingreep wordt verricht onder lokale verdoving of onder een lichte sedatie, terwijl U neerligt op de behandeltafel en de arts via een röntgentoestel foto's neemt zowel voor als tijdens de procedure.


Nadat de procedure is het mogelijk dat de armen en/of benen wat verdoofd aanvoelen of dat U minder kracht in de armen of benen heeft. Dit wordt veroorzaakt door het lokaal verdovend middel dat (samen met het corticoidpreparaat) tot tegen de zenuw werd ingespoten. Deze symptomen verdwijnen spontaan na een uur.


De dag na de behandeling kan U wat pijn op de prikplaats hebben. Het ontstekingswerend middel dat werd toegediend begint pas na enige tijd (12-24u) te werken.Vaak zijn een reeks van 2 tot 3 epidurale infiltraties nodig met een tussentijd van 1 tot 2 weken, in funktie van de ernst van de klachten.


Bij sommige mensen treedt beterschap van de klachten op gedurende korte tijd (dagen-weken), bij andere gedurende maanden tot jaren. Bij sommige mensen echter treedt ook nauwelijks beterschap van de klachten op. Bij deze mensen dient dan gezocht te worden naar een andere behandelingsvorm (invasievere pijnbehandelingstechnieken zoals zenuwwortelinfiltraties, radiofrequente warmtebehandelingen, neuromodulatietechnieken, chirurgie, ... in funktie van de oorzaak van de klachten).
Indicaties :


* akute of subacute thoracale pijn (= pijn in de bovenrug) met pijnuitstraling naar de voorzijde van de borstkas of naar de buik ten gevolge van discushernia's,  die onvoldoende reageert op  conservatieve therapie (ontstekingsremmers, spierontspanners, kinesitherapie)


* pijn ten gevolge van arthrose met druk op de zenuw


* pijnuitstraling volgens het verloop van een zenuwwortel (radiculaire pijn)


* herpes zoster infektie ('de zona'), liefst binnen de 6wekenContra indicaties :                                   


* inname van bloedverdunners : klik hier


* lokale infektie


* zenuwuitval


* allergie aan kontraststof : wanneer U allergisch bent aan kontraststof wordt de procedure uitgevoerd zonder toediening van kontrast


Soorten hernia's in funktie van hun ligging :

mediaan (M), foraminaal (F), paramediaan of paralateraal (PM), extraforaminaal (EF), anterieur (A)

Herpes zoster 'gordelroos'