RF ramus communicans denervatie

RF ramus communicans denervatie

 

= radiofrequentiebehandeling waarbij het zenuwtakje 'ramus communicans' dmv warmte wordt vernietigdDe ramus communicans is een zenuwtakje dat een verbinding vormt tussen de zenuwwortel van een rugzenuw en het sympathische zenuwstelsel. Het loopt langs de zijrand van de wervel en zorgt voor een deel van de pijnbezenuwing van de tussenwervelschijf.


Wanneer uit een selektieve proefblokkade blijkt dat de ramus communicans verantwoordelijk is voor (een deel van) de pijnklachten van een patiënt, kan deze met warmte behandeld worden (= radiofrequentie behandeling) en zo worden vernietigd. Hierdoor wordt de pijngeleiding via dit zenuwtakje voor een bepaalde tijd uitgeschakeld.


Deze ingreep gebeurt in liggende houding (buiklig). Omdat het plaatsen van de naaldjes onaangenaam kan zijn, gebeurt de ingreep meestal onder een lichte sedatie.

De naald wordt onder kontrole van rontgendoorlichting nauwkeurig geplaatst.  Wanneer de naald op de juiste plaats zit, wordt de patiënt wakker gemaakt en worden een aantal stroomtestjes uitgevoerd. Deze stroomtestjes zijn niet pijnlijk. Door deze stroomtestjes kan de pijnarts uitmaken of de naald korrekt gepositioneerd is en bv. niet te dicht tegen een zenuwwortel zit.


Een tweetal uur na de ingreep mag men het ziekenhuis verlaten.Opmerking : De eerste dagen/weken na de behandeling kan men last hebben van nabehandelingspijn. Dit is normaal en verdwijnt na een aantal weken. De patiënt kan hiervoor pijnstillers innemen. Het uiteindelijke resultaat wordt bekomen na 5-6 weken. 

Mogelijke complicaties :


* Infektie - abces


* Bloeding


* Neuritis : ontstekingsreaktie van een nabijgelegen zenuw met onstaan van neuropathische pijn (meestal tijdelijk van aard)