Proefblok nervus splanchnicus

Nervus splanchnicus : proefblok - Radiofrequentie (RF)


De splanchnische zenuwen vormen de verbinding tussen de zenuwknoopjes (ganglia) van de plexus coeliacus en de sympathische grensketen. Deze zenuwen liggen tegen de zijrand van de wervellichamen T11 en T12, zowel aan de linker als aan de rechter zijde.


Wanneer een patiënt klachten heeft van chronische bovenbuikpijn kan een behandeling van de splanchnische zenuwen soms aangewezen zijn. 


 


1. Selektieve proefblokkade van de splanchnische zenuwen


Wanneer de pijnarts denkt dat de klachten van de patiënt misschien kunnen verminderd worden door een behandeling van de splanchnische zenuwen, zal hij eerst een selektieve proefblokkade van de splanchnische zenuwen uitvoeren.


Deze ingreep gebeurt onder een korte algemene narcose.


Hierbij plaatst de pijnarts onder röntgenkontrole nauwkeurig één of twee naalden. Via deze naald(en) wordt een lokaal verdovend middel rond de splanchnische zenuwen geïnjekteerd, zodat deze tijdelijk verdoofd worden.


Het is zeer belangrijk dat de patiënt de eerste 2 uur na de procedure nagaat of de buikpijnklachten verminderd/verdwenen zijn. Zo de klachten duidelijk verminderd/verdwenen zijn, betekent dit dat de pijnklachten van de patiënt (deels) geleid worden via de splanchnische zenuwen. De splanchnische zenuwen kunnen dan behandeld worden met radiofrequente warmte (zie 2.)


 


2. Radiofrequente behandeling van de splanchnische zenuwen


Wanneer een selektieve proefblokkade van de splanchnische zenuwen (zie 1.) de buikpijnklachten van de patiënt tijdelijk duidelijk verminderd heeft, kan beslist worden de splanchnische zenuwen de behandelen met radiofrequente warmte.


Deze ingreep gebeurt onder een korte algemene narcose.


Hierbij plaatst de pijnarts onder röntgenkontrole nauwkeurig twee naalden. Wanneer de naalden op de goede positie zitten, zal de patiënt wakker gemaakt worden. Er zullen een paar stroomtestjes uitgevoerd worden. Het is zeer belangrijk dat de patiënt goed meewerkt en antwoordt op de vragen die de pijnarts zal stellen tijdens de stroomtestjes. Op deze manier weet de pijnarts of de naalden op de juiste positie zitten en bv. niet te dicht tegen een andere zenuw.


Via de naalden wordt dan wat lokaal verdovend middel ingespoten. Daarna worden de splanchnische zenuwen opgewarmd tot 80°C gedurende 2 tot 3 minuten. Dit is niet pijnlijk. Door deze opwarming zullen zij vernietigd worden en zal de pijngeleiding via deze zenuwen voor een tijd uitgeschakeld worden.
Indicaties :


- chronische bovenbuikpijn bv. bij chronische pancreatitis


 


Mogelijke complicaties :


- Infektie met abcesvorming


- Bloeding


- Klaplong (pneumothorax) : doordat de naalden dicht in de nabijheid van de longen geplaatst worden bestaat het risico dat de tip van de naald het longvlies raakt. Hierdoor kan een klaplong ontstaan waarvoor soms een thoraxdrain dient geplaatst te worden.


De splanchnische zenuwen