PRF dorsaal ganglion

PRF dorsaal ganglion (dorsal root ganglion)


= gepulseerde radiofrequente (PRF) behandeling van het dorsaal ganglion van een zenuw.


Wanneer de arts via proefbloks te weten gekomen is welke zenuw of zenuwenen betrokken zijn bij de geleiding van uw pijnprobleem, kan uw arts het dorsaal ganglion van deze zenuw(en) behandelen door middel van electrische impulsen.


Afhankelijk van welke zenuw moet behandeld worden, zal de patiënt op de rug of op de buik op de behandeltafel moeten liggen.


De arts plaatst de naald(en) door gebruik te maken van een röntgentoestel en toediening van kontraststof. Nadien worden een aantal stroomtestjes verricht om de goede positie van de naald na te gaan. Hierbij zal U worden gevraagd wanneer U tintelingen en schokjes begint te voelen. Deze stroomtestjes zijn niet pijnlijk.


Wanneer de goede positie van de naalden is bevestigd, wordt het dorsaal ganglion van de betrokken zenuw(en) behandeld met elektrische stroompulsen waarbij erop gelet wordt dat de temperatuur nooit hoger wordt dan 42°C, zodat geen irreversiebele schade optreedt.


PAS OP : Doordat soms wat lokale verdoving wordt toegediend op het dorsaal ganglion van de zenuw die behandeld wordt, kan u de eerste 2 uur na de behandeling wat voosheid en/of wat krachtsverlies hebben in de arm (bij behandeling in de hals) of in het been (bij behandeling in de onderrug).  Wees dus voorzichtig wanneer U uit bed komt. Probeer eerst voorzichtig op het been te steunen voordat U begint te stappen. Indien u een krachtsvermindering heeft, herstelt dat spontaan na 1 tot 4 uur.


De eerste dagen na de behandeling kan de behandelde zenuw gevoelig zijn.

Het effekt van de behandeling treedt op na 4 tot 6 weken.

Wanneer U gunstig reageert op de behandeling, zal het effekt meerdere maanden tot een jaar aanhouden. De behandeling kan zo nodig steeds herhaald worden.Doorsnede van het ruggenmerg

en vorming van een dorsaal ganglion

Lumbale dorsale ganglia (gele bolletjes)