Proefblok zenuw

Proefblok zenuw


= tijdelijke verdoving van een perifere zenuw in de hals (cervicaal), in de bovenrug (thoracaal), in de onderrug (lumbaal) of ter hoogte van het heiligbeen (sacraal) met een lokaal verdovend middel om na te gaan of die welbepaalde zenuw een rol speelt in het pijnpatroon


 


Afhankelijk van welke zenuw tijdelijk moet verdoofd worden zal de patiënt op de rug of op de buik op de behandeltafel gaan liggen. Alle proefinfiltraties vinden plaats onder korte en lichte sedatie. Wanneer de patiënt slaapt, plaatst de arts onder röntgengeleiding en kontrole met kontraststof of de naald op de juiste plaats. Wanneer de naald op de goede plaats zit, zal via de naald een kleine hoeveelheid lokaal verdovend middel toegediend worden.


Het lokaal verdovend middel werkt maar gedurende een periode van een 2tal uur. Het is dus belangrijk dat U na de proefinfiltratie zo snel mogelijk uittest of de pijnklachten verbeterd zijn.


PAS OP : Doordat een bepaalde zenuw verdoofd is, kan het zijn dat U een zone van voosheid heeft en tijdelijk minder kracht in de armen of benen heeft. Wees dus voorzichtig wanneer U uit bed komt. Probeer eerst voorzichtig op het been te steunen voordat U begint te stappen. Indien u een krachtsvermindering heeft, herstelt dat spontaan na een 2 tot 4 uur.


Zo U een tijdelijke beterschap van de klachten heeft, kan deze zenuw behandeld worden (met een therapeutische zenuwinfiltratie of met een radiofrequente techniek al naargelang de situatie). Zo U geen tijdelijke beterschap van de klachten heeft, weet de arts dat de verdoofde zenuw niet betrokken is in Uw pijnprobleem.


Proefblok zenuwwortel L4 links