RF SIG denervatie

RF SIG denervatie

 

= vernietigen van de pijngeleidende zenuwtakjes het sacro-iliacaal gewricht door middel van radiofrequente warmteIndien Uw arts denkt dat uw pijnklachten afkomstig zijn van 1 of 2 sacro-iliacale gewrichten, kan beslist worden om een denervatie van deze gewrichten te verrichten.

Hierbij worden zo veel als mogelijk de pijngeleidende takjes van het sacro-iliacaal gewricht opgewarmd en verbrand.


Deze ingreep gebeurt in liggende houding. Omdat het plaatsen van de naaldjes onaangenaam kan zijn, gebeurt de ingreep meestal onder een lichte sedatie.Zodra de patiënt slaapt, plaatst de pijnarts de naalden nauwkeurig tot tegen de te behandelen zenuwtakjes. Hierbij wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Wanneer de naalden op de goede positie zitten, wordt de patiënt wakker gemaakt en worden een aantal stroomtestjes uitgevoerd. Tijdens de stroomtestjes is het zeer belangrijk dat de patiënt goed meewerkt en de vragen van de arts beantwoordt. Door middel van deze stroomtestjes kan de arts bepalen of de naalden exakt tegen de te behandelen zenuwtakjes zitten.


Wanneer de arts beslist dat de naalden op de goede plaats zitten, worden de zenuwtakjes verdoofd met een lokaal verdovend middel. Na een paar minuten worden de zenuwtakjes dan opgewarmd tot 85°C gedurende 2 minuten. Hierdoor worden de zenuwtakjes vernietigd en zal de pijngeleiding over deze zenuwtakjes voor een tijd uitgeschakeld zijn.


Een tweetal uur na de ingreep mag men het ziekenhuis verlaten.


     

Opmerking : De eerste dagen/weken na de behandeling kan men last hebben van nabehandelingspijn. Dit is normaal en verdwijnt na een aantal weken. De patiënt kan hiervoor pijnstillers innemen. Het uiteindelijke resultaat wordt bekomen na 5-6 weken.

Ook kan U de eerste paar weken een wat verdoofd gevoel ervaren in de bil aan de behandelde zijde. Ook dit verdwijnt na verloop van tijd.


Indien de bezenuwing van het sacro-iliacaal gewricht vooral langs de anterieure zijde verloopt (dit is namelijk bij iedereen verschillend), zal de behandeling weinig resultaat geven.


 


Mogelijke complicaties :


* Infektie - abces


* Bloeding


* Neuritis : ontstekingsreaktie van een nabijgelegen zenuw met onstaan van neuropathische pijn (meestal tijdelijk van aard)