RF lumbale sympathicus

Lumbale sympathicusstreng : proefblok - RF - alcoholisatie


Ons zenuwstelsel bestaat uit een aantal componenten. Eén van deze componenten is het sympathisch zenuwstelsel. De sympathische zenuwen verenigen zich in een streng met zenuwknoopjes (= de sympathische grensketen met de sympathische ganglia) die gelegen is aan beide zijden van de wervelkolom. Deze streng met zenuwknoopjes loopt van in de hals tot laag onderaan in de rug. De sympathische zenuwen van ons lichaam hebben een aantal funkties : dichtknijpen van de bloedvaten (= vasokonstriktie), beïnvloeden van de zweetsecretie, ...


Bij sommige ziektebeelden (bv. complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) = algoneurodystrofie = vroeger : "Sudeck") of bepaalde pijnklachten blijkt het sympathisch zenuwstelsel mee verantwoordelijk te zijn voor het ontstaan of onderhouden van de klachten.Wanneer de pijnarts vermoedt dat het sympathisch zenuwstelsel (deels) verantwoordelijk is voor de klachten van de patiënt, kan beslist worden het sympathisch zenuwstelsel of de sympathische zenuw tijdelijk uit te schakelen door middel van een PROEFBLOK. Dit gebeurt door onder röntgenkontrole een naald te plaatsen tot tegen de zenuwknoopjes van de sympathische grensketen of tegen de sympathische zenuwen. Via deze naald wordt een lokaal verdovend middel ingespoten.


Afhankelijk van waar de (pijn)klachten van de patiënt gesitueerd zijn, kan een proefblok van het sympathisch zenuwstelsel gebeuren in de hals (= ganglion stellatum blok), hoog in de bovenrug (= thoracaal sympathisch blok), in de onderrug (= nervus splanchnicusblok, plexus hypogastricusblok, plexus coeliacusblok of lumbaal sympathisch blok) of tegen het staartbeen (= ganglion van Impar blok)

Elk van deze proefbloks gebeuren onder een korte algemene verdoving.


De patiënt moet de eerste uren na de infiltratie nagaan of de pijnklachten (deels) verminderd/verdwenen zijn.


Wanneer de pijnklachten van de patiënt na de proefinfiltratie tijdelijk verbeterd zijn kan men besluiten dat het sympathisch zenuwstelsel een rol speelt bij het onderhouden van de klachten van de patiënt. In dit geval kan men opteren om het sympathisch zenuwstelsel voor langere tijd uit te schakelen. Dit kan men doen door de zenuwen/zenuwknoopjes te vernietigen met een neurolytische vloeistof (phenol of alkohol) of door een RADIOFREQUENTE BEHANDELING (RF) van de sympathische zenuw of zenuwknoopjes (= opwarmen met het maken van een hitteletsel). In sommige gevallen kan beslist worden de sympathische zenuwstruktuur of sympathische grensketen kapot te maken door middel van het toedienen van phenol of alcohol (= ALCOHOLISATIE).


Ook deze procedures gebeuren onder een korte algemene verdoving.
Specifieke uitleg voor de behandeling van de lumbale sympathicusstreng (= lumbale grensketen) :

De lumbale sympathicusstreng is gelegen aan de voorzijde van de wervels van de onderrug.

Wanneer uw arts vermoedt dat de lumbale sympathicusstreng een rol speelt in uw pijnklachten, zal uw arts een proefblok van de grensstreng verrichten. Dit kan aan 1 zijde (unilateraal) of aan beide zijden (bilateraal) afhankelijk of de klachten zich in 1 of beide benen bevinden. 


Voor deze behandeling dient U op de buik op de operatietafel te gaan liggen, waarbij er een kussen onder de buik zal worden geplaatst. Nadat men U een lichte sedatie heeft toegediend, zal de arts 1 of 2 naalden plaatsen tot tegen de ganglia (zenuwknoopjes) van de lumbale sympaticusstreng. Nadat de goede positie van de naalden is bevestigd door gebruik te maken van fluoroscopie en kontraststof, wordt dan een kleine hoeveelheid lokale verdoving toegediend. In de uren die volgen zal U moeten nagaan of er een afname van uw pijnklachten optreedt.


Indien U een tijdelijk gunstig effekt van een proefblok heeft gehad, kan geopteerd worden om over de gaan tot een radiofrequente (RF) behandeling of in sommige gevallen een alcoholisatie van de lumbale grensstreng. 
Indicaties lumbale sympathectomie :


- sympathisch gemedieerde pijnklachten in de benen


- slechte doorbloeding van de benen bij een patiënt waar chirurgisch ingrijpen niet wenselijk/niet mogelijk is


- overvloedige zweetsecretie (hyperhydrosis) t.h.v. de voeten


- Complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) - Südeck van de onderbenen


- ...


 


Enkele mogelijke complicaties :


- Infektie


- Bloeding


- Perforatie van een in de buikholte gelegen orgaan


- Vaginale droogte bij vrouwen of erectiestoornissen bij mannen wanneer een bilaterale  sympathicusbehandeling wordt verricht op het niveau L4L5


- Bij thoracale sympathectomie (bovenaan de rug) : klaplong met noodzaak tot plaatsen van thoraxdrain, gezwollen arm(en)


- Bij lumbale sympathectomie (onderaan de rug) : gezwollen been/benen, vaginale droogte bij vrouwen, erectiestoornissen bij mannen


- ...